سایت بهترین ابزار


✅جنجال تبلیغاتی تخت جمشید توسط پهلوی


🔴حکومت پهلوي از همان ابتدا سعی داشت تصوري نادرست از فعالیت هاي تخت جمشید در اذهان عمومی ایجاد کند. در ابتدا تلاش بر مخفی کردن نقش آمریکاییان بود . در 19 آگوست 1931 ، این اطلاعیه رسمی دولت در روزنامه هاي تهران منتشر شد:


🔴با توجه به تصمیم دولت شاهنشاهی مبنی بر بازسازي کاخ تخت جمشید تا حد ممکن، پرفسور هرتسفلد مأمور شد تا کاوش هاي لازم را براي کشف بقایاي این بناها انجام دهد. نتیجه فعالیت هاي این محقق بزرگ، فوق العاده بوده و از این قرار است: دیواري محافظ به طول 110 متر که در آن دو در تعبیه شده است. عرض یکی از درها به اندازه اي است که یک اتومبیل می تواند از آن بگذرد. سی و یک لوح سنگی که سنگ نوشته هایی روي آنها حکاکی شده و در سطح محوطه پراکنده بودند، گردآوري و در مکان اصلی خود در کاخ قرار داده شدند. در اتاق کوچک داریوش، 80 متر مربع از زمین، حفاري شده و ده سنگ برش یافته متعلق به دروازه اصلی کاخ پیدا شده و در مکان اولیه خود قرار داده شده اند. در کنار ستون هاي کاخ کوچک داریوش، سه لوح سنگی عظیم از زیر آوارها یافته شده اند که بر روي آنها حکاکی و نقش برجسته دیده می شود. این الواح نیز بازسازي شده اند. به همین ترتیب در بال غربی کاخ خشایارشا، 24 لوح سنگی حاوي نقش برجسته ها و حکاکی هایی به خط میخی کشف و بازسازي شده اند. در بال غربی همین کاخ، بقایاي شش اتاق و قسمت هاي مربوطه که پوشیده از خاك قرمز بودند کشف و بررسی شده است. در این اتاق ها 18 ستون یافت شده که بر روي آنها پیکرتراشی شده، همچنین میزهاي سنگی به شکل مربع یا دایره یافت شده اند که در وسط هر یک سوراخی است که از آن براي آب رسانی استفاده می شده است. امید است که این ستون ها هم به مکان اولیه خود بازگردانده شوند.


⭕️منبع:تاراج بزرگ؛ آمریکا و غارت میراث فرهنگی ایران 1320- 1304 خورشیدی، دکتر قلی مجد، ترجمه ی مصطفی امیری/ گ- مرادی/ص 196

💠کانال حقایق پهلوی به روایت اسناد

https://telegram.me/pahlaviiran


تاریخ پهلوی به روایت اسناد

سعی ما در این گروه تولید و اشتراک گذاری مطالب مستدل از خیانت های رژیم منحوس پهلوی است.


ارتباط با ما ✉️

@ p_iraniارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]